Rejestracja +48 690 044 446, +48 795 950 595

Hipokrates Ziemi Lubuskiej 2019

Nasze Dobre Lubuskie 2019

fbfb

Problemy

oczu

Pierwszymi objawami zwyrodnienia plamki żółtej są falowanie linii prostych oraz zaburzenia obrazu w środku pola widzenia.