Rejestracja +48 690 044 446, +48 795 950 595

Hipokrates Ziemi Lubuskiej 2019

Nasze Dobre Lubuskie 2019

fbfb

Inne

zabiegi
Rejestracja Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Rafał Paczała - ZnanyLekarz.pl

Czym są iniekcje doszklistkowe?

Iniekcje doszklistkowe to inaczej zastrzyki wykonywane do wnętrza gałki ocznej, a dokładnie do komory ciała szklistego. Tą drogą podaje się niektóre leki po to, aby ich penetracja do siatkówki i naczyniówki oka była lepsza i szybsza. Chociaż dla pacjenta sformułowanie ?zastrzyk do oka? brzmi najczęściej mało zachęcająco, to trzeba podkreślić, że sama procedura jest nieskomplikowana, krótka i bezbolesna. Podanie leku do ciała szklistego wykonuje się z zachowaniem zasad aseptyki, bardzo cienką igłą, w znieczuleniu miejscowym. Sama procedura trwa bardzo krótko i nie jest bolesna.
Wykonujemy iniekcje następującymi lekami:
Lucentis Eylea AvastinTriamcynolon
Działanie iniekcji doszklistkowych polega na blokowaniu patologicznego rozrostu naczyń i obrzęku siatkówki.

LUCENTIS

Lek Lucentis jest obecnie jednym z dwóch preparatów z grupy inhibitorów antyVEGF zarejestrowanych w Polsce do podawania doszklistkowego. Stosuje się go w następujących chorobach:

 • AMD (wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związana z wiekiem)
 • DME (cukrzycowy obrzęk plamki)
 • RVO (obrzęk plamki wtórny do niedrożności naczyń żylnych siatkówki)
 • Neowaskularyzacja podsiatkówkowa w krótkowzroczności
 • CSR(przewlekłej formie centralnej surowiczej retinopatii) poza wskazaniami rejestracyjnymi

Leczenie rozpoczyna się zwykle od wykonania serii 3 zastrzyków w odstępie 4 do 6 tygodni – dawka wysycająca. Następnie terapię doszklistkową kontynuuje się w zależności od stanu miejscowego. W czasie terapii lekiem Lucentis następuje zahamowanie postępującego pogorszenia widzenia u większości pacjentów. U znaczącej części pacjentów zanotowano poprawę widzenia.

EYLEA

Lek Eylea jest stosowany w tych samych schorzeniach, co pozostałe preparaty antyVEGF. W Polsce do tej pory posiada rejestrację do podawania doszklistkowego w następujących schorzeniach:

 • AMD (wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związana z wiekiem)
 • CRVO (zakrzep żyły centralnej siatkówki)

W pozostałych schorzeniach (DME – cukrzycowy obrzęk plamki, neowaskularyzacja w krótkowzroczności, centralna surowicza retinopatia) lek stosowany jest na razie ?off label?( poza wskazaniami rejestracyjnymi).
Leczenie rozpoczyna się zwykle od wykonania serii 3 zastrzyków w odstępie miesiąca – dawka wysycająca. Następnie, według zaleceń producenta, iniekcje doszklistkowe stosuje się co 2 miesiące w pierwszym roku terapii. W czasie terapii lekiem Eylea następuje zahamowanie postępującego pogorszenia widzenia u większości pacjentów. U znaczącej części pacjentów zanotowano poprawę widzenia.

AVASTIN

Budowa substancji czynnej w leku Avastin jest zbliżona do budowy substancji czynnej w leku Lucentis. Skuteczność Avastinu oraz odsetek działań niepożądanych są porównywalne z Lucentisem. Avastin nie posiada jednak rejestracji do podawania do gałki ocznej (doszklistkowego) w żadnym kraju. Pomimo tego, ze względu na niższą cenę niż inne preparaty z grupy leków antyVEGF, jest on najczęściej stosowanym doszklistkowym lekiem na świecie.
W związku z faktem braku rejestracji do podawania doszklistkowego, Avastin stosowany jest na całym świecie ?off label?, czyli poza wskazaniami rejestracyjnymi. Na taką formułę podania leku musi wyrazić zgodę pacjent.
Avastin stosowany jest ?off label? w leczeniu następujących schorzeń okulistycznych:

 • AMD (wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związana z wiekiem)
 • DME (cukrzycowy obrzęk plamki)
 • RVO (obrzęk plamki wtórny do niedrożności naczyń żylnych siatkówki)
 • Neowaskularyzacja podsiatkówkowa w krótkowzroczności
 • CSR(przewlekłej formie centralnej surowiczej retinopatii) poza wskazaniami rejestracyjnymi
 • PDR (retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej) wspomagająco w jej leczeniu

Leczenie rozpoczyna się zwykle od wykonania serii 3 zastrzyków w odstępie 4 do 6 tygodni – dawka wysycająca. Następnie terapię doszklistkową kontynuuje się w zależności od stanu miejscowego.