Rejestracja +48 690 044 446, +48 795 950 595

Hipokrates Ziemi Lubuskiej 2019

Nasze Dobre Lubuskie 2019

fbfb

Poradnia

siatkówkowa
Rejestracja Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Rafał Paczała - ZnanyLekarz.pl

Zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki (BRVO) ? leczenie i diagnostyka

Zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki ? BRVO jest schorzeniem polegającym na zamknięciu światła odgałęzienia, powoduje to pogorszenie widzenia. Powstające zakrzepy mogą być rezultatem zmian miażdżycowych zachodzących w tętnicy środkowej siatkówki. Skutkuje to jej stwardnieniem, prowadząc do ucisku na ściany żył siatkówki, które następnie doprowadzają do zaburzenia przepływu krwi.

Przyczyny

BRVO pojawia się najczęściej u osób powyżej 60 roku życia. Badania wskazują, że wskaźnik zachorowań wynosi 0,2% w przypadku osób ok. 40 roku życia, i rośnie do 0,5% u osób w wieku 65 lat. Zakrzep gałązki żyły występuje aż trzykrotnie częściej, niż zakrzep żyły środkowej siatkówki CRVO. Ogromna ilość pacjentów cierpi z powodu nadciśnienia, stanowi ono największy czynnik ryzyka wystąpienia choroby.

Do przyczyn rozwoju zakrzepu gałązki żyły środkowej siatkówki należą:

  • zaburzenia układu krzepnięcia,
  • choroby autoimmunologiczne,
  • cukrzyca,
  • miażdżyca,
  • otyłość,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • zaawansowany wiek,
  • hiperlidemia,
  • stosowanie niektórych leków antykoncepcyjnych oraz palenie tytoniu.

Objawy

Podstawowym objawem zakrzepu gałązki żyły jest nagłe pogorszenie wzroku. W niektórych schorzeniach obserwuje się zaburzoną reakcję źrenicy na światło. Oznacza to duże niedokrwienie siatkówki, spowodowane przez zmiany zakrzepowe. Charakterystycznym objawem BRVO jest samoistny zakrzep na skrzyżowaniu tętniczo-żylnym, zakrzep występujący w innych miejscach świadczy zwykle o chorobach zapalnych. U 60% pacjentów schorzenie zajmuje górnoskroniowy łuk naczyniowy. U pozostałych osób choroba doprowadza do zakrzepu gałązki w łuku skroniowym dolnym oraz żył nosowych. W przypadku wystąpienia zakrzepu w żyłach nosowych nie obserwuje się pogorszenia wzroku.

Diagnostyka

W Centrum Okulistycznym OCULISTIC do diagnostyki schorzenia wykonuje się angiografię fluoresceinową. To badanie polegające na wypełnieniu środkiem kontrastowym naczyń krwionośnych. Kontrast pozwala na uwidocznienie naczyń krwionośnych dna oka w czarno-białej fotografii. W przypadku rozwoju zakrzepu gałązki żyły środkowej siatkówki BRVO, w dnie oka są zauważalne zmiany w postaci poszerzonych naczyń żylnych, obrzęki oraz krwotoczki śródsiatkówkowe. W odróżnieniu od zakrzepu żyły środkowej siatkówki CRVO, zmiany nie zajmują całego obszaru siatkówki. Najbardziej niebezpieczny jest obrzęk plamki, prowadzący do powikłań w widzeniu. Centrum OCULISTIC w diagnostyce i ocenie leczenia obrzęku plamki wykorzystuje tomografię koherentną (OCT). Jest to nowoczesna metoda pozwalająca na uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazu tkanki. Polega na skierowaniu wiązki optycznej na tkankę, która odbija się od niej i jest na powrót rejestrowana.

Leczenie

W przypadku zakrzepu gałązki żyły środkowej siatkówki (BRVO) w Centrum Okulistycznym OCULISTIC wykorzystuje się fotokoagulację laserową. Używa się ją do leczenia obrzęku plamki, obecnie zalecana jest osobom z ostrością wzroku 20/40 bądź niższą. Stosowana jest również rozsiana laseroterapia (panfotokoagulacja), mająca na celu obniżenie ryzyka wystąpienia neowaskularyzacji siatkówkowej. Zapobiega ona wystąpieniu krwotoków do ciała szklistego. W przypadku obrzęku plamki żółtej, zaleca się opóźnienie terapii o ok. 3 miesiące, by umożliwić maksymalne spontaniczne ustąpienie obrzęku. Jedną z nowszych metod leczenia BRVO jest podanie kortykosteroidów. Doszklistkowe podanie steroidów należy do podstawowych metod leczenia obrzęku plamki żółtej.

Stosowana w Centrum OCULISTIC terapia doszklistokowa anty VEGF lekami Lucentis (ranibizumab) i Eylea (aflibercept) również wpływa na zmniejszenie obrzęku plamki żółtej, dodatkowo zabezpiecza przed powstaniem neowaskularyzacji. W poważnych przypadkach choroby podejmowany jest zabieg witrektomii. Zabieg witrektomii polega na wykonaniu 3-4 linijnych wejść w twardówce, przesz które wprowadza się do oka narzędzia chirurgiczne. Po wycięciu ciała szklistego, miejsce wypełnia się substancją (np. jałowy, bądź olej silnikowy). O wyborze leczenia decydują warunki oraz obraz dna oka.

PAMIĘTAJ!

  • W przypadku wystąpienia objawów nie zwlekaj z udaniem się do okulisty!
  • Osoby znajdujące się w grupie ryzyka powinny przynajmniej raz w roku udać się na badanie wzroku pod kątem choroby BRVO.
  • Wcześnie wykryta choroba daje lepsze rokowania na wyleczenie.
  • Terapia doszklistkowa anty VEGF również używana jest w leczeniu choroby AMD ? zabezpiecza przed powstaniem neowaskularyzacji.