Rejestracja +48 690 044 446, +48 795 950 595

Hipokrates Ziemi Lubuskiej 2019

Nasze Dobre Lubuskie 2019

fbfb

Poradnia

siatkówkowa
Rejestracja Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Rafał Paczała - ZnanyLekarz.pl

Zakrzep żyły środkowej siatkówki (CRVO) ? leczenie i diagnostyka

Zakrzep żyły środkowej siatkówki CRVO jest schorzeniem, w którym dochodzi do zamknięcia światła głównej żyły siatkówki. Skutkuje to pogorszeniem wzroku. Powstanie zakrzepu powoduje stwardnienie tętnicy środkowej siatkówki, która z kolei uciska ściany żył siatkówki prowadząc do zaburzeń w przepływie krwi. Choroba dotyczy głównie pacjentów po 65 roku życia.
Wyróżnia się postać niedokrwienną zakrzepu żyły środkowej siatkówki CRVO, jednak występuje ona rzadziej (rozwija się u ok. 25% chorych). Nie ma danych na temat częstości występowania schorzenia w Polsce, jednak w badaniach przeprowadzonych w Australii zaobserwowano 4,6% występowania choroby u osób powyżej 80 roku życia.

Schorzenie wywołuje wiele różnorodnych czynników, które mają wpływ na sposób leczenia choroby. Do najczęstszych przyczyn należy:

  • zaawansowany wiek,
  • cukrzyca,
  • otyłość,
  • stany zapalne naczyń,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • stosowanie leków antykoncepcyjnych,
  • nadużywanie alkoholu i tytoniu,
  • choroby autoimmunologiczne.

Objawy

Schorzenie charakteryzuje się nagłym i bezbolesnym pogorszeniem widzenia. W nasilonych przypadkach, zakrzep żyły środkowej siatkówki CRVO wywołuje zaburzenia reakcji źrenicy. Świadczy to o dużym niedokrwieniu siatkówki. W sytuacji zaobserwowania objawów, należy natychmiast zgłosić się do okulisty w celu przeprowadzenia badania dna oka. W trakcie badania, u osoby dotkniętej schorzeniem obserwuje się kręte, poszerzone naczynia żylne i obrzęki zajmujące cały obszar siatkówki.

Diagnostyka

Do diagnostyki zakrzepu żyły środkowej siatkówki CRVO w Centrum Okulistycznym OCULISTIC wykonuje się angiografię fluoresceinową. Badanie polega na dożylnym podaniu fluoresceiny (środek kontrastowy). Substancja uwidacznia krążenie w naczyniach siatkówki, umożliwiając ocenę stanu naczyń krwionośnych siatkówki i nabłonka barwnikowego. Przecieki substancji w naczyniach wskazuje na stan chorobowy. W przypadku zakrzepu żyły środkowej siatkówki CRVO, w badaniu nie obserwuje się ,,świecenia naczyń? na wykonanych fotografiach. Jest to oznaka zablokowania przepływu krwi. W trakcie badania dna oka, u chorej osoby występują krwotoki siatkówkowe, poszerzone naczynia żylne oraz obrzęki. CRVO zajmuje cały obszar siatkówki w przeciwieństwie do zakrzepu gałązki żyły środkowej siatkówki BRVO, która atakuje jedynie jej część. U młodych osób schorzenie przypomina zapalenie naczyń na tarczy nerwu wzrokowego.

Leczenie

W danej chwili nie istnieje skuteczna metoda zapobiegająca zakrzepowi żylnemu siatkówki. Podstawą leczenia jest wykluczenie stanów ogólnoustrojowych, które predysponują do wystąpienia schorzenia. Jeśli zostaną stwierdzone, należy wdrożyć odpowiednie leczenie mające na celu usunięcie ich. W przypadku długo trwającego obrzęku plamki oraz neowaskularyzacji, stosuje się laseroterapię siatkówki (panfotokoagulacja siatkówki i fotokoagulacja ogniskowa).

W Centrum Okulistycznym OCULISTIC dostępne są dwa lasery niezbędne w leczeniu schorzeń siatkówki: 2RT oraz laser Valon typu Multispot. Zabieg laserowy stosuje się również w przypadku takich schorzeń jak retinopatia cukrzycowa. Impulsy wysyłane w postaci światła niszczą niedokrwione części siatkówki. W ten sposób redukuje się ryzyko powikłań. Laseroterapia również zmniejsza obrzęk siatkówki, jednak w tym celu stosowane są głównie iniekcje doszklistkowe anty VEGF (Lucentis), z użyciem preparatów przeciwkrzepliwych oraz kortykosteroidów. W trakcie leczenia, u większości chorych obserwuje się cofnięcie ostrych objawów, trwa to ok. 6-12 miesięcy. Mimo usunięcia objawów, pacjent powinien być pod stałą opieką okulisty ? choroba na charakter nawrotowy, u 10% w przeciągu 2 lat rozwija się kolejny zakrzep.

PAMIĘTAJ!

  • Osoby z nadciśnieniem są zagrożone zakrzepem żyły środkowej siatkówki CRVO. By zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby należy zadbać o dobry stan układy krążenia.
  • W przypadku wystąpienia objawów należy niezwłocznie zgłosić się do okulisty.
  • U części chorych, w przeciągu 2 lat po wyleczeniu choroby, powstaje kolejny zakrzep, dlatego pacjent po zakończeniu terapii powinien być pod stałym nadzorem okulisty.

Co warto wiedzieć o laseroterapii 2RT i laserem Valon typu Multispot?

  • Terapie laserami w Centrum OCULISTIC przebiegają szybko ? zwykle nie przekraczają 10 min.
  • Zabiegi są nieinwazyjne i bezpieczne.
  • Stosowane są również w takich schorzeniach jak: retinopatia cukrzycowa i AMD.