Rejestracja +48 690 044 446, +48 795 950 595

Hipokrates Ziemi Lubuskiej 2019

Nasze Dobre Lubuskie 2019

fbfb

Oferta pracy – osoba sprzątająca

Centrum Okulistyczne Oculistic zatrudni OSOBY SPRZĄTAJĄCE do nowo powstającej placówki w Zielonej Górze. Praca w systemie ośmiogodzinnym dwuzmianowym. Osoby zainteresowane prosimy przesyłać CV ze zdjęciem na adres: kadry@oculistic.pl

Wymagania:

 • Zachowanie czystości miejsca pracy
 • Staranne i sumienne wykonywanie obowiązków
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Punktualność
 • Dyspozycyjność
 • Profesjonalne i empatyczne podejście do pacjentów
 • Mile widziana umiejętność sterylizacji narzędzi

Oferujemy:

 • Umowa o pracę, umowa zlecenie
 • Atrakcyjne zarobki
 • Zapewnienie odpowiednich środków ochronnych i maszyn sprzątających
 • Przeszkolenie w zakresie ostrożności przy czyszczeniu sprzętu gabinetowego (optyka, lasery)
 • Ubezpieczenia pracownicze

Oświadczenie

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej* / i przyszłych* rekrutacji
*niepotrzebne skreślić
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie OCULISTIC Centrum Okulistyczne z siedzibą w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 2
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- kadry@oculistic.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej/lub przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne , a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.