Rejestracja +48 690 044 446, +48 795 950 595

Hipokrates Ziemi Lubuskiej 2019

Nasze Dobre Lubuskie 2019

fbfb

Poradnia

jaskrowa
Rejestracja Ponidziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Rafał Paczała - ZnanyLekarz.pl

Jaskra otwartego kąta ? diagnostyka i leczenie

Jaskra pierwotna otwartego kąta (JPOK) to jedna z najczęstszych postaci jaskry, dotykająca 1% osób po 40 roku życia. Ryzyko zachorowania zwiększa się z każdym rokiem życia. U osób krótkowidzących, granica zachorowania zmniejsza się do 30-35 roku życia. Za przyczynę jaskry pierwotnej otwartego kąta uznaje się stale rosnące ciśnienie wewnątrz oka. Osoba dotknięta chorobą nie obserwuje żadnych alarmujących objawów choroby. Najczęściej o chorobie dowiaduje się, gdy choroba jest już zaawansowana i objawia się np. bólem oka – gdy nerw wzrokowy jest prawie całkowicie zniszczony. Przez większy czas trwania choroby ostrość wzroku jest prawidłowa, a pacjent zauważa stopniowe obwodowe zwężenie pola widzenia w momencie zaniku co najmniej 50% włókien nerwowych siatki.

Objawy

Ponad połowa osób cierpiących na jaskrę pierwotną otwartego kąta nie odczuwa żadnych dolegliwości. Stopniowo rozwijająca się choroba zajmuje coraz większe obszary pola widzenia.
Do pierwszych objawów JPOK zalicza się:

  • dostrzeganie kół tęczowych wokół źródeł światła,
  • krótkotrwałe bóle oczu i ich okolice, ból głowy,
  • okresowe zaburzenia widzenia (widziane jako mgiełka),
  • trudność w dobraniu odpowiednich okularów wynikającej ze zmieniającej się refrakcji oczu.

Jaskra otwartego kąta często rozwija się nierównomiernie w obojgu oczach. Schorzenie dotyka najpierw jedno oko, nie wywołując w drugim żadnych procesów chorobowych. Znaczne ubytki pola widzenia w chorym oku, które mają swój początek w obrębie jego nosowych kwadratów, zrównoważane są przez nakładający się obszar pola widzenia zdrowego oka. Efektem jest niezauważany przez wiele lat rozwijającej się choroby.

Diagnostyka

Wczesne postawienie diagnozy oraz właściwe leczenie jaskry pierwotnej otwartego kąta zapobiega powstawaniu nieodwracalnych zmian czynnościowych i anatomicznych. Dlatego u pacjentów po 40 roku życia, zgłaszających się na konsultację okulistyczną powinno się zmierzyć ciśnienie wewnątrzgałkowe, oraz wykonać badanie dna oka i ocenić stan tarczy nerwu wzrokowego.
Poza wymienionymi powyżej badaniami, w Centrum Okulistycznym OCULISTIC do diagnostyki jaskry wykonuje się:

  • badanie perymetryczne ? badanie pola widzenia,
  • ocenia się przedni odcinek oka w lampie szczelinowej,
  • badanie ostrości wzroku w dal i z bliska z ewentualną korekcją optyczną,
  • gonoskopię ? polega na ocenie kąta przesączania (kąta rogówkowo-tęczówkowego).

Chorobę można stwierdzić, gdy:

  • występuje otwarty kąt przesączania,
  • istnieją ubytki w polu widzenia mogące być skutkiem uszkodzenia tarczy, odpowiadających zmianom anatomicznym pod względem głębokości i lokalizacji,
  • uszkodzona jest tarcza nerwu wzrokowego typowego dla neuropatii jaskrowej,
  • ciśnienie wewnątrzgałkowe jest znacznie podwyższone.

Leczenie

Głównym założeniem w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta jest zahamowanie postępu uszkodzenia nerwy wzrokowego, które wpływa na pogorszenie ostrości wzroku. W obecnej chwili w Centrum OCULISTIC do leczenia jaskry stosuje się trzy metody:

  • laseroterapie,
  • farmakoterapie ? beta- blokery, analogi prostaglandyn, inhibitory anhydrazy węglanowej, agoniści receptora ?2-adrenergicznego,
  • zabiegi chirurgiczne ? skleretomia, wiskokanalostomia, metoda ex-press.

Z zabiegu laserowego leczenia jaskry pierwotnej z otwartym kątem przesączania można skorzystać w naszym Centrum Okulistycznym OCULISTIC w Zielonej Górze. Zabieg polega na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą lasera SLT. Jest to prosta i wysoce skuteczna metoda pobudzająca proces odbudowy komórek siatkówki dotkniętych jaskrą.

Co warto wiedzieć o leczeniu jaskry otwartego kąta laserem SLT:

  • zabieg laserem SLT trwa bardzo krótko, zajmuje zaledwie kilka minut,
  • laser SLT stymuluje naturalne mechanizmy gojenia,
  • zabieg jest całkowicie bezpieczny, nie powoduje niepożądanych działań ogólnoustrojowych,
  • terapia poprawia proces odpływu cieczy oraz wpływa na zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.