Rejestracja +48 690 044 446, +48 795 950 595

Hipokrates Ziemi Lubuskiej 2019

Nasze Dobre Lubuskie 2019

fbfb

Poradnia

jaskrowa
Rejestracja Ponidziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Rafał Paczała - ZnanyLekarz.pl

Jaskra zamkniętego kąta ? diagnostyka i leczenie

Jaskra zamkniętego kąta, zwana pierwotnym zamknięciem kąta (PZK) to choroba spowodowana anatomiczną budową oka, która stwarza predyspozycję do czasowego, a z czasem trwałego zamknięcia kąta przesączenia na coraz większym odcinku. Powstaje, gdy ciecz nie jest w stanie przedostać się przez źrenice do przedniej komory przedniej, powodując wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Budowa anatomiczna oka predysponująca do PZK ma podłoże genetyczne i często występuje w pierwszym stopniu pokrewieństwa. Początkowo stany są nawracające, jednak z biegiem czasu utrwalają się, powodując jaskrę zamkniętego kąta z postępującym zanikiem nerwu wzrokowego. Schorzenie jest uznawane za główną przyczynę obustronnej ślepoty.

Czynniki ryzyka: wiek powyżej 40 lat, płeć (częściej występuje u kobiet), wystąpienie choroby u członka rodziny, refrakcja, rasa (jaskrę zamkniętego kąta częściej spotyka się u Azjatów i Eskimosów), nadwzroczność.

Rozróżnia się 3 typy pierwotnego zamknięcia kąta, spowodowane przez różne cechy anatomiczne:

  • Pierwotne ? nawracające zamknięcie kąta – ten typ jaskry charakteryzuje się przejściowymi bólami oczu i głowy. Występuje również pogorszenie widzenia. Objawy ustępują samoistnie, po czym pod wpływem czynnika wywołującego zamknięcie kąta wracają. Powoduje je głównie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Objawy tłumaczone są zwykle przemęczeniem, a nieleczone symptomy prowadzą do rozwoju jaskry pierwotnie zamkniętego kąta.
  • Pierwotne ? przewlekłe zamknięcie kąta – może on wystąpić po ostrym zamknięciu kąta, którego rezultatem są zrosty przednie. To najgroźniejsza postać jaskry występująca najczęściej w II i III typie pierwotnie zamkniętego kąta. Może nie powodować żadnych objawów, mimo stałego, bardzo wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Gałka oczna przyzwyczaja się do rozprzestrzeniania się zrostów i narastającego napięcia ścianek, nie dając objawów nawet w momencie gdy ciśnienie wewnątrzgałkowe jest dwukrotnie wyższe od normy i niszczy nerw wzrokowy.
  • Pierwotne ? ostre zamknięcie kąta (atak ostrej jaskry) – może ono występować we wszystkich typach pierwotnie zamkniętego kąta. Podobnie jak w jaskrze pierwotnej nawracającego zamknięcia kąta, objawy ustępują gdy ustanie działanie czynnika, który je wywołuje. Objawy jednak są znacznie silniejsze. Pierwotne – ostre zamknięcie kąta może wystąpić w oku bez neuropatii wzrokowej.

Objawy

W jaskrze zamkniętego kąta obserwuje się obwodowe zrosty przednie oraz przyleganie obwodu tęczówki beleczkowania. Pierwszy etap choroby jest bezobjawowy, z tego powodu jaskra zamkniętego kąta przesączenia najczęściej rozpoznawana jest w jej późnym stadium. Jednak pierwotne zamknięcie kąta charakteryzuje się wystąpieniem objawów zanim wzrost ciśnienia wywoła neuropatię jaskrową. Objawy są zależne od wielkości obszaru objętego zamknięciem oraz jego charakteru (nawracający, przewlekły, ostry). Jedną z najczęstszych przyczyn zamknięcia kąta jest blok źrenicy. Utrudnia on przepływ cieczy do komory przedniej, powodując odpychanie obwodowej części tęczówki do przodu w stronę utkania beleczkowania. W trakcie pojawiania się epizodów zamykania kąta, następuje wzrost ciśnienia, skutkując przymgleniem widzenia.
Atak jaskry zamkniętego kąta powoduje silne bóle głowy, bóle wokół oka, pogorszenie wzroku, a nawet nudności i wymioty. Chora osoba ma wrażenie występowania obwódek tęczy wokół źródła światła. Wczesne rozpoznanie choroby i podjęcie szybkiego leczenia pozwala ustrzec przed rozwojem choroby.

Diagnostyka

W celu rozpoznania jaskry zamkniętego kąta w Centrum Okulistycznym OCULISTIC wykonuje się gonioskopię. To wzrokowe badanie kąta przesączenia komory przedniej przez soczewkę gonioskopu. Dzięki niemu, lekarz jest w stanie ocenić, czy zamknięcie jest spowodowane przyleganiem tęczówki do beleczkowania, czy zrostami. W przypadku wystąpienia zrostów zmiany są nieodwracalne. Do diagnostyki chorób jaskry wykorzystuje się również optyczną koherentną tomografię, która pozwala na badanie przedniego odcinka dna oka.

Leczenie

W przypadku stwierdzenia anatomicznej predyspozycji oka do pierwotnego zamknięcia kąta, możliwe jest jej skuteczne zapobieganie. Najczęściej podejmowane jest leczenie zabiegowe – laserowe bądź chirurgiczne, wymagające:

  • weryfikacji efektu zabiegu za pomocą AS OCT i na jego podstawie wszczęcie dalszego postępowania,
  • dostosowania zabiegów do przyczyn zamknięcia kąta,
  • obrazowania za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego oka.

Szybkie wdrożenie właściwego leczenia może umożliwić wyleczenie bądź zatrzymanie procesów chorobowych w oczach. W walce z jaskrą zamkniętego kąta stosuje się zabieg irydotomii laserowej oraz irydektomię chirurgiczną. Wykonuje się je w oczach, którym zagraża całkowite zamknięcie się kąta przesączenia. W Centrum Okulistycznym OCULISTIC wykonuje się irydotomię laserową przy pomocy najnowszego sprzętu medycznego ? YAG IT. Irydotomia laserowa polega na wykonaniu wiązką lasera nacięcia tęczówki, by stworzyć swobodą drogę przepływu dla cieczy wodnistej z tylnej komory oka do przedniej. Zabieg ma na celu pogłębienie wymiarów komory przedniej oka i otwarcie kąta przesączenia. Przed zabiegiem wykonywane są badania kwalifikacyjne, m.in. badanie ostrości wzroku oraz pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Przez tydzień po zabiegu zaleca się pacjentowi stosowanie kropli przeciwzapalnych. Irydektomia chirurgiczna w przebiegu jest bardzo podobna do irydotomii laserowej, jednak wykonuje się ją głównie u pacjentów mających przeciwwskazania do zabiegów laserowych. Oprócz leczenia laserowego i chirurgicznego wdraża się również leczenie farmakologiczne, którego zadaniem jest zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej. W walce z jaskrą zamkniętego kąta podkreśla się znaczenie wczesnego wykrycia choroby i wdrożenia leczenia irydotomią laserową laserem YAG IT. Osoby, u których w rodzinie pojawiły się przypadki zachorowań na jaskrę, powinny być pod stałą opieką okulisty. Odpowiednio wczesne wdrożenie leczenia zmniejsza ryzyko powstania nieodwracalnych zmian.

PAMIĘTAJ!

  • Jaskra zamkniętego kąta ma podłoże genetyczne.
  • W Centrum Okulistycznym OCULISTIC do irydotomi laserowej używany jest laser YAG IT.
  • W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, niezwłocznie udaj się do okulisty!