Rejestracja +48 690 044 446, +48 795 950 595

Hipokrates Ziemi Lubuskiej 2019

Nasze Dobre Lubuskie 2019

fbfb

Poradnia

siatkówkowa
Rejestracja Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Rafał Paczała - ZnanyLekarz.pl

Druzy tarczy nerwu wzrokowego ? leczenie i diagnostyka

Druzy tarczy nerwu wzrokowego są zmianami wrodzonymi, charakteryzującymi się powstawaniem złogów zbudowanych z hialiny, które znajdują się przy części przedblaszkowej wewnątrzgałkowego odcinka nerwu wzrokowego.

Podstawowe przyczyny rozwoju choroby to:

  • nieprawidłowy metabolizm komórkowy włókien nerwu wzrokowego,
  • odkładanie się złogów wapnia we włóknach nerwu wzrokowego,
  • powstałe kompleksy z upływem czasu, które formują się w druzy.

Pierwsze objawy

Choroba przebiega zwykle bezobjawowo. U osób cierpiących na druzy tarczy nerwu wzrokowego obserwuje się ubytki w statycznym polu widzenia. U niektórych z nich może wystąpić przednia niedokrwienna neuropatia wzrokowa. Jest ona skutkiem “ciasnoty” w obrębie tarczy. Choroba w większości przypadków nie daje żadnych objawów, jednak u części pacjentów występuje zaburzenie ostrości wzroku. Pojawia się również zaburzenie pola widzenia w jednym oku, jednak bywa zwykle niezauważalne przez pacjenta, ponieważ jest rekompensowane przez drugie oko. Zaburzenie pola widzenia występuje u około 60-88% osób cierpiących na druzy tarczy nerwu wzrokowego. Najpowszechniejsze ze zmian podczas badania pola widzenia to ubytki łukowate, które odpowiadają za koncentryczne zawężenie obwodowego pola widzenia, oraz poszerzenie fizjologiczne plamy ślepej.
Choroba może rozwinąć się również z powodu powikłań naczyniowych, takich jak zator tętnicy środkowej siatkówki, zakrzep żyły środkowej siatkówki oraz przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Zaburzenie ostrości wzroku w tych przypadkach jest znacznie większe, niż w chorobie spowodowanej przez inne czynniki. Niesie to również ze sobą zwiększone ryzyko trwałej utraty widzenia.

Diagnostyka

Z powodu bezobjawowego rozwoju druz tarczy nerwu wzrokowego, pacjent często nie jest jej świadomy, a do jej odkrycia dochodzi przeważnie w trakcie rutynowych badań wzroku. Podstawą rozpoznania choroby jest jej wygląd.

Objawy sugerujące występowanie druz w oku to:

  • wypełnienie fizjologiczne zagłębienia tarczy,
  • nieprawidłowy układ i krętość naczyń w obrębie tarczy,
  • uniesienie tarczy oraz jej nierówny grudkowaty obrys.

W sytuacji gdy obraz tarczy jest niecharakterystyczny, pacjent może cierpieć z powodu druz głębokich. W Centrum Okulistycznym OCULISTIC stosuje się w tym przypadku badania dodatkowe:

  • badanie tomografią komputerową, która pokazuje ograniczone, silnie uwapnione zmiany w obrębie tarczy nerwu wzrokowego,
  • angiografia fluoresceinowa, w której stwierdza się charakterystyczną autofluorescencję (samoistne świecenie) druz we wczesnej fazie badania i znaczną hiperfluorescencję (świecenie tarczy wybarwionej fluoresceiną),
  • badanie ultrasonograficzne (USG), w którym druzy widoczne są jako mocno wysycone, hiperechogenne (nadmiernie odbijające ultradźwięki) ogniska na powierzchni lub w głębszych warstwach tarczy.

Leczenie

Nie istnieją skuteczne sposoby leczenia druz tarczy nerwu wzrokowego, nie można ich usunąć bądź zahamować ich rozwoju. To wady wrodzone, które pozostają do końca życia. Zwykle są bezobjawowe, rzadko występuje osłabienie ostrości wzroku. Leczenie polega na poddaniu pacjenta stałej obserwacji i eliminowaniu zmian powstałych w przebiegu choroby.
Osoby cierpiące na chorobę powinny przynajmniej raz w roku udać się na badanie kontrolne do okulisty, w celu wczesnego wykrycia i leczenia powikłań naczyniowych. Choroba jest genetyczna, zatem mogą być nią dotknięci inni członkowie rodziny pacjenta. Dlatego wskazane jest przeprowadzenie badań w Centrum Okulistycznym OCULISTIC wśród członków rodziny pod kątem druz tarczy nerwu wzrokowego. Druzy mogą występować równolegle ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki, zespołem Ushera, zespołem Almstroma i pasmami naczyniastymi.

PAMIĘTAJ!

  • W przypadku diagnozy choroby u członka rodziny, pozostali również powinni przejść badanie pod kątem druz tarczy nerwu wzrokowego ? choroba jest genetyczna.
  • W większości przypadków schorzenie objawia się lekkim pogorszeniem wzroku. Nie powinno się go pod żadnym pozorem ignorować i zgłosić do lekarza, choroba może prowadzić do niedokrwiennej neuropatii wzrokowej!
  • Pozostawanie pacjenta pod stałą obserwacją w Centrum OCULISTIC pozwala na wykrycie ewentualnych powikłań i ich szybkie wyleczenie.