Rejestracja +48 690 044 446, +48 795 950 595

Hipokrates Ziemi Lubuskiej 2019

Nasze Dobre Lubuskie 2019

fbfb

Poradnia

siatkówkowa
Rejestracja Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Rafał Paczała - ZnanyLekarz.pl

Zapalenie nerwu wzrokowego ? diagnostyka i leczenie

Zapalenie nerwu wzrokowego jest procesem zapalnym nerwu czaszkowego, odpowiedzialnego za przesyłanie bodźców wzrokowych z oka do kory wzrokowej. Może on doprowadzić do częściowej bądź całkowitej utraty wzroku. Najczęściej rozwija się u osób około 30 roku życia. O wystąpieniu choroby może świadczyć chwilowe zaniewidzenie, bądź nagła i całkowita utrata widzenia (dotycząca zwykle jednego oka). Zależnie od miejsca występowania procesu zapalnego wyróżnia się dwie postacie choroby:

  • Zapalenie wewnątrzgałkowe ? zapalenie tarczy nerwu wzrokowego. Miejsce procesu zapalnego znajduje się w przednim odcinku nerwu wzrokowego. W trakcie schorzenia obserwuje się zmiany w obrębie tarczy nerwu wzrokowego. Najczęściej dotyka ono dzieci.
  • Zapalenie pozagałkowe – jest diagnozowane znacznie częściej niż zapalenie wewnątrzgałkowe. Proces zapalny zlokalizowany jest w dalszym odcinku nerwu wzrokowego. W tej postaci choroby , na początku jej rozwoju nie dochodzi do powstania zmian w obrębie tarczy nerwu wzrokowego.

Zapalenie nerwu wzrokowego często towarzyszy innym chorobom, jak: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, kiła, choroby reumatyczne, cukrzyca, zapalenie tętnic oraz ostre choroby zakaźne.

Przyczyny

Najczęstszym powodem powstania wewnątrzgałkowego zapalenia nerwu wzrokowego są wirusowe choroby zakaźne, zapalenie przyzębia oraz zapalenie zatok. W przypadku zapalenia pozagałkowego, choroba najczęściej rozwija się w przebiegu stwardnienia rozsianego. Za przyczynę podaje się proces demielinizacyjny, czyli rozpad osłonki mielinowej otaczającej włókna nerwu wzrokowego. Następnie na jej miejscu powstaje tkanka glejowa, zaburzająca proces przewodzenia nerwowego.

Jako podstawowe czynniki zapalenia nerwu wzrokowego wyróżnia się:

  • infekcje,
  • wirusowe choroby zakaźne,
  • choroby neurologiczne,
  • zatrucie związkami chemicznymi.

Objawy

Choroba przeważnie atakuje jedno oko, a głównym objawem jest pogorszenie ostrości wzroku. Zapalenie nerwu wzrokowego najczęściej objawia się nagłymi, tymczasowymi utratami wzroku ? następuje osłabienie ostrości widzenia, pojawiają się mroczki. Często chory doświadcza bólu podczas ruszania oczami. Rozszerzenie źrenic oraz ich brak reakcji na światło świadczy o poważnych uszkodzeniach w obrębie nerwów wzrokowych.

Do najczęstszych objawów schorzenia należą:

  • wyraźne zmiany w polu widzenia,
  • upośledzenie postrzegania barw,
  • gwałtowna degradacja ostrości wzroku,
  • brak reakcji źrenicy na światło,
  • odczuwanie bólu przy poruszaniu gałką oczną.

Diagnostyka

W Centrum Okulistycznym OCULISTIC do diagnozy zapalenia nerwu wzrokowego wykorzystuje się angiografię fluoresceinową. Polega ona na wstrzyknięciu środka kontrastowego, który uwidacznia naczynia krwionośne siatkówki. Zalecane jest również wykonanie badania elektrofizjologicznego (ERG generowana wzorcem), służy ono do rejestracji zmian prądów czynnościowych powstających w gałce ocznej, w mięśniach gałkoruchowych oraz okolicy wzrokowej kory mózgowej. W badaniu tarczy nerwu wzrokowego, tarcza oka jest przekrwiona oraz ma zatarte granice. Zauważyć można również uszkodzone obszary siatkówki odpowiadające za ubytki w polu widzenia. Kolejnym charakterystycznym objawem, na który często uskarżają się pacjenci, są bóle w oczodole. Zapalenie nerwu wzrokowego może być objawem stwardnienia rozsianego. W celu oszacowania ryzyka rozwinięcia się stwardnienia rozsianego wykonuje się badanie metodą rezonansu magnetycznego.

Leczenie

Podstawą leczenia zapalenia nerwu wzrokowego jest usunięcie jego przyczyny. Proces leczenia różni się w zależności od czynników, które wywołują chorobę. W przypadku zapalenia nerwu spowodowanego zatruciem związkami chemicznymi, (np. w wyniku spożycia alkoholu metylowego) stosuje się leczenie detoksykacyjne w warunkach szpitalnych. Najczęściej w leczeniu choroby stosowana jest kuracja sterydowa, zwykle podawana w iniekcjach doszklistkowych. Następstwem nieleczonego zapalenia nerwu wzrokowego jest częściowy bądź całkowity zanik nerwu, powodując pogorszenie widzenia. Im wcześniej zostanie podjęte leczenie, tym większa jest szansa na pozytywne wyniki. Pacjent powinien również przejść test na obecność stwardnienia rozsianego.

PAMIĘTAJ!

  • W przypadku wystąpienia objawów, Centrum OCULISTIC dysponuje najnowszym sprzętem medycznym, który pozwoli na postawienie szybkiej diagnozy i podjęcia odpowiedniego leczenia.
  • Zapalenie nerwu wzrokowego może być pierwszym objawem stwardnienia rozsianego.
  • Szacuje się, że ok 20% przypadków choroby następuje trwała utrata wzroku.
  • W ciężkich przypadkach wymaganie jest leczenie w szpitalu.